Wstępne i okresowe szkolenia BHP – zakres i charakterystyka

[REKLAMA]

W świetle obowiązujących przepisów prawa, każda osoba przyjmowana do pracy musi posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla pracowników przewidziane są dwa rodzaje szkoleń BHP: wstępne oraz okresowe. Czym charakteryzują się poszczególne szkolenia i czy każda osoba musi je odbywać?

Wstępne szkolenia BHP

Wstępne szkolenia BHP powinny zostać zorganizowane zanim pracownik zostanie dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków służbowych i od tej reguły nie ma żadnych odstępstw. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a nie będzie to możliwe, dokąd pracownik nie zostanie zaznajomiony z przepisami BHP i z wszelkimi zagrożeniami, które mogą wystąpić na jego stanowisku pracy.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny jest pierwszym etapem wstępnego szkolenia BHP. W tej części pracownikowi zostają przedstawione przepisy zawarte w Kodeksie pracy oraz w wewnętrznym regulaminie firmy. Omówione zostają także techniki oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Obowiązek odbycia instruktażu ogólnego BHP dotyczy nie tylko nowo przyjętych pracowników, ale także uczniowie zatrudnieni w celu odbycia praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż stanowiskowy

Kolejnym etapem, który obejmuje wstępne szkolenie BHP, jest instruktaż stanowiskowy – mówi jeden z przedstawicieli firmy ProfserwsBHP. – Ta część szkolenia przeprowadzana jest na konkretnym stanowisku pracy, a rozpoczyna ją rozmowa wstępna instruktora z pracownikiem. W dalszej kolejności następuje praktyczne objaśnienie wszelkich obowiązków, które pracownik będzie wykonywał na swoim stanowisku, wraz z objaśnieniem zasad bezpiecznej pracy. Kolejny etap to próbne wykonanie czynności przez samego pracownika i praca pod okiem instruktora.

Warunkiem dopuszczenia do pracy jest pozytywny wynik, uzyskany podczas egzaminu, którym zakończony jest instruktaż stanowiskowy przeprowadzany w ramach wstępnego szkolenia BHP.

Odbycie szkolenia wstępnego z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy powinno zostać potwierdzone przez pracownika w formie pisemnej. Z kolei pracodawca zobowiązany jest do zamieszczenia w aktach osobowych pracownika karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek odbycia szkolenia wstępnego dotyczy także pracowników służby BHP.

Szkolenia okresowe

O ile wstępne szkolenia BHP przeprowadzane są przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika, to szkolenia okresowe odbywają się w trakcie trwania stosunku pracy. Ich zasadniczym celem jest utrwalenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie pracownika z nowymi technologiami wdrażanymi w zakładzie, a konkretnie z zasadami ich bezpiecznego użytkowania.

Obowiązek regularnego odbywania szkoleń okresowych dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i osób kierujących ich pracą, jak i samych pracodawców, pracowników inżynieryjno-technicznych, pionu administracyjnego czy służby BHP.

Kto podlega zwolnieniu z okresowych szkoleń BHP?

O ile wstępne szkolenie BHP obejmuje wszystkich pracowników, to w szkoleniu okresowym nie muszą brać udziału osoby, które posiadają aktualne zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia u innego pracodawcy oraz osoby, które odbyły szkolenie przeznaczone dla innej grupy stanowisk, jednak o takim samym zakresie tematycznym programu.

W jakiej formie przeprowadzane są okresowe szkolenia BHP?

Szkolenie okresowe może być przeprowadzane zarówno przez samych pracodawców, jak i przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Samo szkolenie prowadzone jest w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

2 thoughts on “Wstępne i okresowe szkolenia BHP – zakres i charakterystyka”

  1. Na pewno dobrze, że takie szkolenia są przeprowadzane- szczególnie w niebezpiecznych branżach. Choć ja wielokrotnie w takich szkoleniach uczestniczyłem i nie wiele pamiętam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.