Czytanie OWU – dlaczego jest ważne przy ubezpieczeniu pojazdu?

[REKLAMA]

Ubezpieczając nasz pojazd powinniśmy dokładnie wiedzieć za co płacimy. A dokładnie, wiedzieć w jakich okolicznościach i po jakich zdarzeniach zostanie nam wypłacone odszkodowanie. Należy pamiętać, że to ubezpieczyciel jest silniejszą stroną tej umowy, natomiast klient otrzymuje jedynie dokumenty do podpisu. Zawierając umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, zobowiązujemy się do wpłacania terminowych składek, natomiast ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów konkretnych szkód, w razie ich wystąpienia.

Niestety, skomplikowany urzędniczy język, często komplikuje sytuację. Problem ten potęguję niewiedza klientów – którą zazwyczaj nabywają, ucząc się na własnych błędach. Można tego uniknąć, dokładnie analizując OWU i konsultując ewentualne niedomówienia z przedstawicielem.

Czym jest OWU?

Ogólne warunki ubezpieczenia, to nic innego jak szczegółowe warunki konkretnej umowy ubezpieczeniowej. Najważniejsze z punktu widzenia konsumenta informacje zawarte w OWU, to:

  • Zasady zawarcia ubezpieczenia – czyli dla kogo jest ona przeznaczona a także jak długo obowiązuje.
  • Zakres ubezpieczenia – wszystko co obejmuje dana polisa, czyli w jakich sytuacjach możesz liczyć na wypłatę świadczeń.
  • Obowiązki ubezpieczyciela i ubezpieczonego – z jednej strony informacja o składkach (ich wysokość i terminy opłat), z drugiej natomiast zwrot kosztów poniesionych z tytułu danej szkody.
  • Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela – czyli wszystkie sytuacje w których nie będzie on zobligowany do wypłacenia świadczeń. Przykładowo, gdy do szkody dojdzie pod wpływem alkoholu.
  • Procedura postępowania w razie wypadku oraz proces likwidacji szkody – mianowicie wszystko, co musi zrobić ubezpieczony w razie szkody. Formalności, których musi dopełnić, aby uzyskać świadczenie.

Dlaczego warto czytać OWU?

Trzeba też pamiętać, że wybierając polisę nie należy kierować się wyłącznie ceną. Najważniejsze jest by daną ofertę indywidualnie dopasować, bo nawet drobne, z pozoru nieistotne różnice mogą mieć wpływ na jakość czy wysokość świadczeń oraz formę ich wypłaty. Może okazać się bowiem, że nasz pojazd zamiast na częściach oryginalnych zostanie naprawiony na zamiennikach (z powodu chociażby roku produkcji).

Ogólne warunki ubezpieczenia wyjaśniają i regulują wszelkie tego rodzaju kwestie. Dokładna ich analiza i omówienie ewentualnych niezrozumiałych dla nas części tej umowy z przedstawicielem, pozwoli w przyszłości uniknąć niespodziewanych problemów.

Nie każdy, a stwierdziłbym, że nawet zdecydowana mniejszość konsumentów, miała kiedykolwiek do czynienia z językiem urzędniczym. Zawiły język i kruczki prawne, to coś z czym zwykły laik może sobie nie poradzić. Dlatego właśnie, decyzje o podjęciu umowy z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym, trzeba poprzedzić dokładną analizą całej umowy i wyjaśnieniem wszelakich niezrozumiałych dla nas, jako konsumenta kwestii (więcej na ten temat). Podpisanie w zasadzie każdego zobowiązania powinno być świadome i odpowiedzialne w możliwie największym stopniu. Tak aby ewentualne niedomówienia nie stały się problemem w razie wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.